News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Více než 50 % zemědělské půdy v České republice je vhodných pro využití metod precizního zemědělství. Hlavním přínosem je nejen šetrnější zacházení s životním prostředím, ale také zvýšení výnosu a úspora materiálu. Číst více

Více než 50 % zemědělské půdy v České republice je vhodných pro využití metod precizního zemědělství. To není žádnou novinkou poslední doby, pouze se s narůstající rozlohou pozemků družstev snižuje přehled o každém z nich. Protože vyrovnávat pozemky je náročnější než se jim přizpůsobit, bylo zpřístupnění družicových snímků vítáno s povděkem. Hlavním přínosem je nejen šetrnější zacházení s životním prostředím, ale také zvýšení výnosu a úspora materiálu.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE