News CleverFarm, a.s.

Show all articles

Při pilotním a následně ostrém provozu on-line senzorů aplikace CleverFarm na poli, v půdě a ve skladech se v uplynulém roce postupně začaly objevovat nové a nové možnosti jejich využití i na jiných místech na farmě.

Při pilotním a následně ostrém provozu on-line senzorů aplikace CleverFarm na poli, v půdě a ve skladech se v uplynulém roce postupně začaly objevovat nové a nové možnosti jejich využití i na jiných místech na farmě. Jedním z takových případů bylo například monitorování stabilních podmínek ve vepříně, kde zatím z nezjištěných důvodů před pár dny došlo k úhynu dvou prasat.

Nasazení našich senzorů a neustálý přehled o podmínkách v prostorách s chovanými zvířaty mělo pro farmu hned několik pozitivních přínosů. V první řadě neustálý monitoring potvrdil, že podmínky v místnosti jsou opravdu stabilní a že úhyn měl zjevně jiné důvody. Agronom si také ověřil, že prostory nepotřebují nové investice do odvětrání a tak může zbylé peníze investovat do jiných, přínosnějších oblastí. Historie ukládaných dat taky v budoucnu významně pomůže v případě kontroly, když bude zapotřebí doložit, že podmínky pro chovaná zvířata byly skutečně stabilní a dle požadavků.

Náš team CleverFarm aktuálně ve spolupráci s klienty postupně nasazuje on-line senzory v různých dalších oblastech živočišné výroby a zároveň vyvíjí senzory pro měření jiných důležitých hodnot, jako je například obsah plynů v ovzduší apod. V případě že máte zajímavý nápad nebo oblast, kde byste potřebovali zabezpečit monitoring teploty, vlhkosti a jiných proměnných, neváhejte a kontaktujte nás.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE