News SODATSW spol. s r.o.

Show all articles

Na základě našeho průzkumu plánuje v souvislosti s GDPR provést změny až 84,6 % dotázaných firem.

Na základě našeho průzkumu plánuje v souvislosti s GDPR provést změny až 84,6 % dotázaných firem.

Většina z nich se totiž s incidentem ztráty nebo krádeže dat už setkala.

Z našeho průzkumu vyplývá, že ke konci roku 2017 mělo analýzu DPIA hotovou pouze zhruba 38 % z dotázaných společností. 

Společností jsme se také dotazovali na způsoby zapezpečení dat. Nejčastějším opatřením zůstává zavedení přístupových práv, společně se šifrováním. Přes 11 % firem ovšem nezabezpečuje svá data nijak. 

Přečtěte si celý článek s výsledky našeho výzkumu na stránkách Hospodářských novin.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE