News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Aplikace SyMAP Vlastnictví a majetek slouží především jako nástroj pro zobrazení aktuálního stavu vlastnictví pozemků pod komunikacemi Číst více

Aplikace SyMAP Vlastnictví a majetek slouží především jako nástroj pro zobrazení aktuálního stavu vlastnictví pozemků pod komunikacemi a pro podrobný přehled majetkoprávních vztahů. Na základě protnutí vrstvy katastrální mapy a plochy silničních pozemků aplikace identifikuje nesoulad, tedy chybějící potřebné plochy a naopak přebytečné plochy.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE