News Colpirio.com s.r.o.

Show all articles

Jak víme, tak český internet je plný robotů. Odhadem roboti generují 30 – 40% návštěvnosti webů. Někteří jen skenují stránky,…

Jak víme, tak český internet je plný robotů. Odhadem roboti generují 30 – 40% návštěvnosti webů. Někteří jen skenují stránky, ale někteří simulují uživatele, kteří si čtou stránky. Proč se tento typ robotů využívá? Někdy jde opravdu jen o získávání informací z těchto stránek pro další analýzu, ale dost často se jedná o záměr portálů navyšovat návštěvnost. Tento typ robotů si můžete objednat především z Ruska nebo Ukrajiny, pak samozřejmě z dalších konců Asie. Další typ robotů i kliká na bannery a tak realizuje umělou návštěvnost inzerentských stránek. Proto nepříklad nemá smysl porovnávat jednotlivé zdroje návštěvnosti z kampaní, pokud si nejste 100% jisti, že jste ochráněni od robotické návštěvnosti.

V ukázce níže je nahraná obrazovka monitoringu platformy Colpirio, která odráží v reálném čase požadavky robotů na zobrazení reklamy v RTB síti.

Colpirio má 7,2 mil. profilů NErobotů v ČR a tak NEzobrazuje reklamu robotům a tedy na ni ani roboti neklikají. Jak je to možné? Jendodušše! Colpirio sbírá data o nákupních chování profilů a jak je známo roboti nenakupují.

Pokud si stále myslíme, že se nás robotická návštěvnost netýká, pak se podívejme na přednášku Shailin Dhara z letošního Marketing festivalu, uvádí, že NON-human návštěvy jsou už na úrovni 61% návštěvnosti. Pokud si odmyslíme Search engine roboty, tak nám stále zůstává přes 25% robotů, kteří jen simulují návštěvu. To jen abychom věděli pro koho stavíme naše weby a investujeme do jejich návštěv na ně.

Pokud chcete mít jistotu, že neplatíte za robotickou návštěvnosti kontaktujte nás.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE