News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Díky znalosti obsahu chlorofylu a vody zvýšíte hektarový výnos, ušetříte hnojivo a optimálně naplánujete sklizeň. Číst více

Proč by pro vás mělo být důležité sledovat a vyhodnocovat tyto hodnoty?

  • Zvýšíte hektarový výnos,
  • ušetříte hnojivo a
  • optimálně naplánujete sklizeň.

V případě velkých pozemků pro vás mohou být aktuální snímky z družice nedocenitelné.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE