News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Výnosové mapy zaznamenané sklízecí technikou by měly být základní informací o heterogenitě pozemku. Číst více

Výnosové mapy zaznamenané sklízecí technikou by měly být základní informací o heterogenitě pozemku. Proč tedy nejsou výnosové mapy běžně využívané jako základní mapová vrstva pro tvorbu variabilních map v rámci precizního zemědělství, přestože by měly být nositelem skutečné informace o výnosu z každého místa na pozemku?

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE