News Cognito.CZ, s.r.o.

Show all articles

Pro experty na kybernetickou bezpečnost z firmy Sodat SW jsme připravili microsite unik-dat.sodat.com, na které si můžete ověřit, zdali vaše citli...

Pro experty na kybernetickou bezpečnost z firmy Sodat SW jsme připravili microsite unik-dat.sodat.com, na které si můžete ověřit, zdali vaše citlivá firemní data nejsou volně dostupná na veřejných cloudových úložištích. Analýza od Sodat SW přitom nalezla řadu vysoce citlivých dat, včetně zdravotní dokumentace, výplatních pásek či domácí erotiky.

Náhled na microsite

Specialisté ze Sodat SW v rámci bezpečnostních auditů často nacházeli citlivá osobní data i firemní dokumenty na veřejných cloudových službách, nezabezpečené a volně dostupné. Požádali proto nás a výzkumníky z oboru umělé inteligence z firmy Gauss Algorithmic a společně jsme vytvořili systém Pureo. Ten slouží k monitoringu a mazání obsahu z veřejných cloudových úložišť. Prvním výstupem jejich spolupráce je microsite, kde si můžete ověřit, zdali se vaše firemní data nevyskytují na Ulož.to, případně požádat o jejich vymazání.

Kybernetická bezpečnost nemusí být jen o boji s hackery

Experti ze Sodat SW zjistili, že veřejná online úložiště jsou pro firmy zásadním bezpečnostním rizikem úniku a ztráty citlivých firemních dokumentů i osobních údajů. Jejich analýza odhalila stovky firemních přístupových hesel, rodných čísel i pracovních smluv. Ty na veřejná úložiště nahrávají nejčastěji sami zaměstnanci v rámci zálohování nebo sdílení souborů.

Nalezené dokumenty odhalily například e-mailovou komunikaci plastické chirurgie včetně jmen pacientů, diagnóz a informací ze zdravotních konzultací. Součástí byly také fotografie.

Více informací se dočtete v případové studii.

Monitoring a analýza obsahu s využitím umělé inteligence

Systém Pureo lze využít nejen k jednorázovému prohledání veřejných úložišť, ale rovněž k jejich kontinuálnímu monitoringu a upozorňování na výskyt vašich citlivých dat. Umělá inteligence od Gauss Algorithmic navíc umožňuje detekovat citlivé údaje i uvnitř souborů, a to včetně skenů dokumentů.

Nejlepší ochranou je profylaxe

Zdaleka nejlepší je však únikům citlivých dat předcházet. Naši UX odborníci a frontend developeři již dva roky spolupracují s experty z Gauss Algorithmic a Sodat SW na vývoji systému, který využívá umělou inteligenci ke sledování pohybu citlivých údajů na firemních počítačích a vyhodnocování anomálního a potenciálně nebezpečného chování. Více o řešení si můžete přečíst přímo na produktových stránkách.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE