News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Dříve bylo samozřejmé, že na pozemcích hospodaří místně příslušné zemědělské družstvo, dnes si zemědělci musí právo hospodařit aktivně zabezpečit. Číst více

Tak jako roste zájem o investice do zemědělské půdy, roste i konkurenční boj mezi jejími uživateli. Vlastníci si dnes mohou daleko více vybírat, komu svůj pozemek propachtují a za jakých podmínek. Jelikož se jedná o dlouhodobý vztah, je výběr pachtýře velmi důležitý. A při výběru hraje roli více faktorů. Vlastníci se rozhodují nejen podle výše pachtovného, ale i na základě podmínek hospodaření na pozemcích a obecného povědomí o zemědělci a jeho aktivitách a postupech.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE