News Cognito.CZ, s.r.o.

Show all articles

Mít vlastní Facebook aplikaci jako součást marketingového mixu je dnes nejen módní, ale také efektivní. Penetrace uživatelů Facebook-u v české pop...

Mít vlastní Facebook aplikaci jako součást marketingového mixu je dnes nejen módní, ale také efektivní. Penetrace uživatelů Facebook-u v české populaci je ve věkové skupině 18-35 let natolik významná, že pro určité značky, služby či produkty může být Facebook klidně i hlavním komunikačním kanálem.

Kromě základních nástrojů a funkcí Facebook-u, které jsou dostupné v rámci tzv. Pages je možné funkcionalitu rozšiřovat pomocí vlastních aplikací vyvinutých za pomoci běžných webových technologií a nástrojů Facebook Platform. Jejich vhodnou kombinací můžete získat významnou přidanou hodnotu, inovativní způsoby propagace i skvělé hry či soutěže.

Můžou si žít vlastním životem

Nejdůležitější částí aplikace je nápad – funkční a jasná mechanika, která neklade na uživatele přílišné nároky a nevytváří zbytečně velké bariéry vstupu. Aby aplikace na platformě největší sociální na světě měla úspěch (tedy dostatek uživatelů a publicity), musí pracovat s přáteli účastníků a starat se tak o vlastní propagaci.

Facebook apps
Obr. č. 1: Počet návštěvníků úspěšné Facebook Aplikace může být výrazně vyšší než u běžného produktového webu

I tak je ale nutné získat dostatek uživatelů do začátku – tzv. kritickou masu, která již následně zabezpečí příchod dalších uživatelů či alespoň návštěvníků (aplikace na Facebook-u je webová stránka se specifickou funkcionalitou – o její efektivitě rozhoduje počet přístupů a strávený čas na stránce stejně jako u „velkých“ webů). Buď tento základní balík návštěvníků můžete získat z existujících zdrojů (zaběhlá FB page) nebo si je můžete „koupit“ či lépe řečeno přivést cílenou PPC reklamou přímo na FB.

Design je důležitější než kód

Mým kolegům, kteří pravidelně zápasí s dostupnými možnostmi Facebook-u a jejich nedokonalostmi, se to nebude líbit, ale design je u Facebook aplikace důležitější než kód, jenž jí pohání. Důležité je samozřejmě vhodně a efektivně využívat dostupnou funkcionalitu a vytvořit spolehlivý celek, bez líbivého designu a jasného rozhraní to však fungovat nebude. I proto je důležité dlouho před prvním řádkem kódu spíše kreslit a přemýšlet.

Pro efektivní aplikaci na Facebook-u je důležité mít přehled v možnostech a schopnostech platformy jako celku – bez využívání možnosti propojení s uživateli a daty, které o sebe na tuto síť vkládají, nebude výsledek nikdy skutečně dobrý.

Magic bullet

Ověřený a vždy funkční koncept Facebook aplikace neexistuje. Zkušenosti však ukazují, že by nemělo chybět alespoň trochu zábavy ideálně podpořenou možností něco vyhrát. Soutěžní aplikace však automaticky výsledek posouvá pod působnost omezení a pravidel o soutěžích, které velmi hezky analyzoval článek Právní úskalí pořádání soutěží na Facebooku. Při přemýšlení o Facebook aplikaci nelze nikdy vynechat ani PR faktor – v rozpočtu je nutné počítat s pravidelnou komunikací s uživateli Vaší budoucí aplikace.

Největším úskalím tvorby Facebook aplikací je však něco jiného – samotný Facebook. Závislost na cizím systému, jehož funkčnost ani stabilitu nikdo nezaručuje, znervózňuje tisíce marketérů na celém světě. Je nutné počítat s tím, že občas něco nebude fungovat bez zřejmého důvodu, také nelze nikdy zapomenout na to, že dovolat se jakékoliv podpory či pomoci je téměř nemožné. Platforma se neustále mění a vyvíjí, což rovněž klade zvýšené nároky na vývoj.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE