News SODATSW spol. s r.o.

Show all articles

Moderní šifrovací nástroje aktivně používají 3 metody zabezpečení dat. Jaký je v těchto metodách rozdíl a jaké technické požadavky kladou jednotlivá řešení na své uživatele?

Jaké výhody má celodiskové a souborové šifrování? A co vám přinese šifrování virtuálního disku?

Ochranu důležitých dat řeší firmy různě. Mohou využít přístupových práv, zálohování, VPN nebo šifrování.

Právě šifrování považují odborníci na kybernetickou bezpečnost za nejspolehlivější řešení.  Při použití kryptografických metod doba možného prolomení, na rozdíl například od ochrany přístupovými právy, tisícinásobně převyšuje aktuálnost chráněných informací. Není ale šifrování, jako šifrování. Potřeba je řešit i to, jak je možné po ztrátě nebo krádeži nosiče data obnovit nebo to, zda je možné šifrovat i data na externích discích nebo síťových uložištích.

Tři metody zabezpečení dat

Moderní šifrovací nástroje aktivně používají 3 metody zabezpečení dat pomocí kryptografických algoritmů. Jde o souborové šifrování dat (file encryption), celodiskové šifrování (whole disk encryption) nebo šifrování virtuálního disku (virtual disk encryption). Jaký je v těchto metodách rozdíl a jaké technické požadavky kladou jednotlivá řešení na své uživatele?

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE