News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Pro zemědělské subjekty je důležité mít na paměti, že existují i případy, kdy daňové přiznání podává uživatel pozemku či pachtýř. Číst více

Daňové přiznání podává v naprosté většině případů vlastník nemovitosti. Pro zemědělské subjekty je však důležité mít na paměti, že existují i případy, kdy daňové přiznání podává uživatel pozemku či pachtýř.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE