News CleverFarm, a.s.

Show all articles

Důležitou věcí, která se týká všech zemědělců, je, aby jejich sklizená úroda nepodlehla po uskladnění znehodnocení. Uskladnění se provádí z několika důvodů, ať už kvůli vyčkání na lepší výkupní cenu, nebo pro krmné účely.

Důležitou věcí, která se týká všech zemědělců, je, aby jejich sklizená úroda nepodlehla po uskladnění znehodnocení. Uskladnění se provádí z několika důvodů, ať už kvůli vyčkání na lepší výkupní cenu, nebo pro krmné účely.  U naskladněné úrody se pak lze setkat s různými problémy. Mohou ji napadnout škůdci nebo plíseň a proto je zapotřebí úrodu neustále monitorovat a provětrávat. Přesně pro tyto účely CleverFarm vyvinul společně s českým výrobcem senzor do skladu. Tento senzor také využívá technologie Internetu věcí jako ostatní naše on-line senzory určené pro zemědělství, o kterých jsme psali v předchozím čísle.

Nejčastěji se senzor využívá v posklizňových halách, lze jej ale také využít pro měření v silech, které nejsou vybaveny vlastními čidly od výroby. V praxi se nám tento senzor osvědčil hned při prvním pilotním nasazení, kdy jsme po necelém týdnu měření detekovali prvního škůdce.

Můžete využít také senzory určené do porostu, které posílají informace o teplotě a vlhkosti přímo z porostu a na základě těchto informací se dají predikovat příhodné podmínky pro výskyt škůdců nebo chorob, což jsme si již v praxi ověřili na několika plodinách.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE