News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Při letošním neobvykle brzkém nástupu vysokých teplot se nám o to dříve a stejně rychlým tempem blíží doba sklizně. Číst více

Při letošním neobvykle brzkém  nástupu vysokých teplot se nám o to dříve a  stejně rychlým tempem blíží doba sklizně. S tím vyvstávají farmářům důležité úkoly, a to uskladnění úrody a následně kontrola skladovaných komodit, aby celoroční tvrdá práce zemědělců nepřišla vniveč. U naskladněné úrody se lze totiž setkat s různými problémy. Mohou ji napadnou škůdci nebo plíseň, a proto je zapotřebí úrodu neustále monitorovat a provětrávat.

CleverFarm v letošním roce přišel s novinkou v modulu Senzory, a to senzorem do sila. Ten, stejně jako ostatní on-line senzory určené pro zemědělství, využívá nejnovější technologii IoT (Internet věcí). Tento senzor  je určen pro monitorování komodit právě v silech. Je určen hlavně pro sila, která byla vyrobena dříve a buď žádný systém na monitorování v sile neměla nebo tyto měřící systémy již nejsou funkční.

Instalace senzorů je velmi jednoduchá a není zapotřebí jej v průběhu roku demontovat. Senzor tedy stačí nainstalovat pouze jedenkrát. Zemědělci se tak naskýtá jedinečná možnost vyhnout se velmi drahé investici v podobě stavby nových plně vybavených sil. Díky senzoru do sila a aplikaci CleverFarm má informace o stavu skladovaných komodit on-line, a to přehledně společně s údaji z ostatních senzorů, které používá.

Senzory je možné instalovat do jakéhokoli druhu sila a nezáleží na jeho velikosti. Pro každou velikost sila jsou senzory vyráběné přímo a podle velikosti sila a výšky skladované komodity se měří údaje buď v sedmi nebo 10 úrovních.

Zdroj:Zemědělský týdeník

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE