News CleverFarm, a.s.

Show all articles

Iot významně přispívá k inovacím stávajících zemědělských metod. Přečtěte si více o tom, jak IoT v CleverFarm využíváme my.

Už jste někdy slyšeli pojem IoT a nemáte jasno, o co se jedná? IoT, česky překládané jako Internet věcí, je označením pro síť fyzických zařízení, která jsou vybavena technologií, díky které si spolu mohou zařízení navzájem vyměňovat informace na dálku. Aktuálně existuje na trhu více technologií, prostřednictvím, kterých IoT sítě fungují. Těmi nejrozšířenějšími jsou například Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, Bluetooth Smart, a další.

Jednoduše lze IoT popsat jako systém vzájemně propojených zařízení prostřednictvím internetu bez nutnosti zařízení připojit k síti kabelem či pomocí Wi-Fi. Každé zařízení v síti je možné jednoznačně identifikovat, a proto může skvěle sloužit pro sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. IoT technologie jsou dnes běžně využívány v mnoha odvětvích, např. v dopravě, ve zdravotnictví, ale i pro řízení tzv. chytré domácnosti.

Iot může perfektně posloužit také v zemědělství. Významně totiž přispívá k inovacím stávajících zemědělských metod v podobě integrace výpočetních systémů a bezdrátových senzorů. Díky IoT je možné mít aktuální informace o teplotě, množství srážek, vlhkosti i riziku napadení škůdcem. Může být využit k vylepšení i k automatizaci zemědělských postupů, k lepšímu plánování práce na více polích i k minimalizaci rizik. A ve svém důsledku může spolu s dalšími moderními technologiemi přispět k dosažení větších výnosů.

Příkladem použití IoT v zemědělství jsou senzory CleverFarm. Vedle meteostaničky a senzoru do půdy a porostu, jsme vyvinuli také senzor pro monitorování stavu skladované úrody. Kromě aktuálních informací o teplotě, vlhkosti a případně množství srážek můžete v aplikaci CleverFarm v modulu Senzory sledovat i historická data a predikovat další vývoj.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE