News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Udržet smluvní vztahy s vlastníky pozemků, na kterých hospodaříte, platné nebývá v praxi úplně jednoduché. Číst více

Udržet smluvní vztahy s vlastníky pozemků, na kterých hospodaříte, platné nebývá v praxi úplně jednoduché. Vlastníci totiž často nemají právní znalosti a vynucují si ve smluvních vztazích různé výjimky, které leckdy mohou výrazně snižovat právní jistotu těchto smluvních vztahů. Vlastníci, kteří s vámi smlouvu podepsali, své závazky většinou respektují. Pokud však pozemky prodají jinému subjektu, je velmi pravděpodobné, že v takovémto případě o možnost hospodaření rychle přijdete.

Problémy mohou velmi často nastat také v případech hospodaření na pozemcích, které spadají do společného jmění manželů (dále jen SJM). Dokud manželství trvá, riziko zaniknutí práva hospodařit se zdá být nulové. K rozporům však může dojít v případech, kdy se manželství rozvede. V minulosti stávající softwarové nástroje neumožňovaly korektní evidenci a tvorbu smluv pro SJM, proto pro zjednodušení celé evidence byly uzavírány smlouvy s každým z manželů zvlášť. To je však z právního hlediska špatný postup. Pokud by tedy došlo k soudnímu sporu, s největší pravděpodobností by byla smlouva shledána od samého počátku jako neplatná.

Nebývá také výjimkou, že některý z manželů sám vlastní i další pozemky. Často mu nepřipadá smysluplné uzavírat více než jednu smlouvu. A proto vyžaduje, aby byly pod jednu smlouvu zahrnuty pozemky SJM i pozemky, které vlastní samostatně. Ponecháme-li stranou právní otázku, je třeba ale upozornit i na další riziko. V důsledku totiž může dojít k ohrožení právní jistoty i pro užívání těchto samostatně vlastněných pozemků.

Nenechte se proto při uzavírání smluv k pozemkům v SJM dotlačit k individuálním úpravám smluv vyžadovaných protistranou. O problémech způsobených historickými smlouvami se spoluvlastníky se zmíníme příště.

Zdroj:Zemědělský týdeník

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE