News SODATSW spol. s r.o.

Show all articles

S blížícím se termínem zahájení platnosti GDPR se opět objevovaly různé katastrofické scénáře a predikce negativních dopadů. Jaká je skutečnost?

GDPR jako kontinuální proces, nikoliv jako jednorázové řešení

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE