News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Pokud jste na konci roku 2018 koupili, prodali nebo zdědili nemovitost nebo změnili některé skutečnosti na vaší stávající nemovitosti, máte právo podat daňové přiznání k dani z nemovitosti dodatečně. Číst více

Pokud jste na konci roku 2018 koupili, prodali nebo zdědili nemovitost nebo změnili některé skutečnosti na vaší stávající nemovitosti, například výměru či charakter, a dosud nebyl zapsán vklad do databáze katastru nemovitostí, nezoufejte. V těchto případech máte právo podat daňové přiznání k dani z nemovitosti dodatečně.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE