News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Při výběru pachtýře hraje v poslední době stále větší roli ohleduplné využívání půdy a příslib zajištění tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Číst více

Výše pachtovného je pro vlastníky u propachtování pozemku velmi důležitá. Při výběru pachtýře hraje v poslední době ale stále větší roli i ohleduplné využívání půdy a příslib zajištění tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Vlastníci věnují stále větší pozornost tomu, aby nedocházelo ke znehodnocování jejich majetku a zemědělci na jejich půdě hospodařili s ohledem na dlouhodobě udržitelnou hodnotu.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE