News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Podávali jste někdy v minulosti daňové přiznání a od té doby se u vás nic nezměnilo? Pak už jej znovu podávat nemusíte. Pokud jste ovšem získali nové nemovitosti, dělali přístavbu nebo měnili výměru pozemků, nezapomeňte přiznání podat. Číst více

Daň z nemovitých věcí se jako jediná přiznává a platí dopředu a týká se jak pozemků, tak staveb a bytových jednotek. Podávali jste někdy v minulosti daňové přiznání a od té doby se u vás nic nezměnilo? Pak už jej znovu podávat nemusíte a automaticky obdržíte platební příkaz. Pokud jste ovšem získali nové nemovitosti, dělali přístavbu nebo měnili výměru pozemků, nezapomeňte přiznání podat.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE