News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Vzájemné směny parcel mezi zemědělci bývají dost spletité a nepřehledné. Narovnání a zorientování se v majetkoprávních vztazích ale může být hračkou. Číst více

Vzájemné směny parcel mezi zemědělci bývají dost spletité a nepřehledné. Lepší orientaci ve směnách ale můžete získat díky aplikaci CleverAssets. Narovnání a zorientování se v majetkoprávních vztazích tak může být hračkou.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE