News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Byť se hradecký Barcamp v našich končinách řadí mezi spíše menší akce svého druhu, naše delegace čítala osm lidí ze tří měst, a troufnu si tvrdit, že takto týmově jsme to pojali jako jediní z účastníků. Číst více

To takhle jednou k večeru přišel e-mail od Zany, že by potřebovala pomoct s nějakým dotazníkem na hradecký Barcamp. Ihned začínám tušit nějakou čertovinu a na otázku Google kalendáře „Going?“ bez přemýšlení klikám „Yes“. Jak se vzápětí dozvídám, mé tušení bylo správné.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE